Almachtige God, U hebt vele mannen en vrouwen de moed geschonken om alles te verlaten omwille van het Evangelie. Wij denken vandaag speciaal aan de monniken en monialen in de kloosters in Rusland, die bidden voor vrede in onze wereld. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping en de eenheid van de Kerk blijven zoeken. Wij bidden U voor nieuwe kloosterroepingen in het Westen. Door Christus onze Heer.

_x000D_