Heer onze God, U bent een God die Uw grenzeloze liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij willen vandaag in onze gebeden de Christenen in Nigeria gedenken. Wij bidden om een betere samenwerking tussen de verschillende groepen Christenen, die allemaal voor dezelfde uitdagingen staan. Wij vragen Uw rijke zegen voor hen en voor hun landgenoten. Wij bidden U vandaag in het bijzonder voor regeringsleiders en religieuze leiders in Nigeria: dat zij de waardigheid van iedere Nigeriaan, ongeacht religieuze achtergrond, erkennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Odilia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.