Goede God, Uw Zoon Jezus Christus genas zieke en gebroken mensen met zijn liefdevolle aanraking. Wij bidden U vandaag: raak met Uw Geest de harten aan van de religieuze leiders in Afghanistan. Open hun oren voor het Evangelie. Geef dat zij vrede en gerechtigheid verkondigen voor hun landgenoten en hun naasten behandelen met de eerbied die iedere mens toekomt. Door Christus onze Heer.