Barmhartige God, U bent de enige bron van onvoorwaardelijke liefde. Wij vragen Uw zegen voor de Christenen in Zuid-Soedan. Geef dat zij uitgroeien tot de volle maat van Christus door een steeds groter wordende liefde voor U en voor hun naasten. Geef dat hun geloof de motor wordt achter de ontwikkeling van hun samenleving waar vrede en gerechtigheid voor iedereen, zonder onderscheid, mogen bloeien. Door Christus onze Heer.