dinsdag 17 oktober 2023

Trouwe God, Uw goede Geest wekt ons op tot onbaatzuchtige liefde voor onze naasten. Vandaag bidden wij U voor vluchtelingen uit Libië die tijdelijk in Algerije wonen – speciaal voor de kleine kinderen. Om een geborgen plek; om veiligheid; om troost; om hoop. Geef dat zij voldoende materiële en geestelijke bijstand ontvangen van mensen die Uw goedheid willen uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop, martelaar tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Domitianus, door Christus onze Heer.