Goede God, op vele stille plekken wordt Uw naam aangeroepen door monniken en monialen van de Orde der Benedictijnen. Geef dat hun uitzonderlijke roeping weerklank vindt bij mensen die op zoek zijn naar de diepe zingeving van het leven en dat deze Orde zich mag verheugen in nieuwe roepingen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus van Nursia, door Christus onze Heer.