dinsdag 17 januari 2023

God die ons heil is, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, genas de zieken met zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden, liet de doven horen en deed de gebrokenen opstaan en lopen. Wij vragen U vandaag: raak met Uw heilige Geest de harten aan van vele Nederlanders die hun geloof in Jezus Christus hebben verwaarloosd. Geef dat zij inzien wie Hij is en hoe zijn Blijde Boodschap werkelijk het eeuwige leven schenkt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius, kluizenaar, monnik en abt, door Christus onze Heer.