dinsdag 17 augustus 2021

Eeuwige God, U vindt Uw vreugde in de goede daden van de mens. Wij bidden om Uw zegen voor jongeren van goede wil in Laos die studeren en werken. Dat zij met hun talenten en energie bouwen aan een samenleving die het welzijn van allen bevordert. Geef dat vele jonge mensen in Laos Jezus Messias en zijn Kerk leren kennen. Dat zij de vreugde van het katholieke geloof ervaren en verkondigen aan hun leeftijdsgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeroen, priester en martelaar, door Christus onze Heer.