Almachtige eeuwige God, het bloed van de martelaren is het zaad van Uw Kerk. Wij danken U voor de moedige Christenen in Somalië en Djibouti die, bezield door Uw heilige Geest, met hun leven hebben getuigd van Uw Zoon. Wij bidden U voor alle mensen van goede wil die onze broeders en zusters er hebben geholpen: om Uw zegen over hun werk en hun gezinnen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.