God onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd. Wij bidden U voor de jonge Christenen van de verschillende kerken in Egypte. Wij bidden dat zij, die allemaal voor dezelfde grote uitdagingen staan, vruchtbaar samenwerken aan de verbreiding van het Evangelie onder hun niet-Christelijke landgenoten. Wij vragen Uw bescherming hierbij op voorspraak van de zalige Teresia van de heilige Augustinus en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.