Barmhartige God,Aan kinderen die verdriet hebben schenkt Gij troost; aan allen die honger lijden, schenkt Gij Uw overvloedige liefde. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor alle jonge vluchtelingen in Libanon. Voor kinderen die gebukt gaan onder onzekerheid en zware beproevingen. Schenk hun verlichting in hun dagelijkse lijden; geef hoop op een betere toekomst, vreugdevolle dagen met hun leeftijdgenoten en laat deze jongeren opgroeien als gezonde en gelukkige mensen.Door Christus onze Heer.