Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus is de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Wij bidden U in deze Paastijd voor alle veehoeders in Pakistan, die vaak een zwaar en onzeker bestaan leiden. Geef dat zij goed zorgen voor hun beesten, dat zij vreugde vinden in hun arbeid en genoeg verdienen om goed te zorgen voor hun gezin. Wees hun steeds nabij met Uw liefdevolle zorg. Door Christus onze Heer.