Goede God, U bent de ware God, er is geen andere. Wij willen U vandaag in het bijzonder danken voor het gebed van monniken, monialen, kluizenaars en kluizenaressen. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in stilte en eenvoud te zoeken en te bidden voor onze wereld. Wij bidden nu in het bijzonder voor de bewoners van abdijen, kloosters en kluizenarijen die moesten vluchten voor intimidatie en geweld in het Midden Oosten. Geef hen hoop in de toekomst en nieuwe broeders en zusters die willen delen in hun bijzondere roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius, monnik en abt, door Christus onze Heer.