dinsdag 16 november 2021

Barmhartige God, uw Heilige Geest schenkt ons het leven, en uw Woord nodigt ons uit tot het eeuwige leven. Wij danken U voor artsen en verplegers in Tsjaad en Niger die elke dag hun kennis en talenten inzetten om het leven van hun landgenoten te verbeteren. Wij vragen U vandaag: beziel deze goede mannen en vrouwen met liefde bij hun arbeid. Schenk hun geduld en wijsheid: dat hun werk vrucht mag dragen voor de zieken, speciaal voor hen die in grote armoede leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van de Soci√ęteit van Jezus, door Christus onze Heer.