dinsdag 16 mei 2023

God onze Vader, Uw genade wordt met vreugde bezongen van het Morgenland tot het Avondland. Wij bidden U voor jongeren uit alle culturen in Europa die op zoek zijn naar de betekenis en het doel van hun leven. Dat zij komen tot het stralende licht van Jezus Messias en helder gaan zien wie zij ten diepste zijn: beelddrager van U. Dat zij ontdekken geroepen te zijn om hun naasten lief te hebben, en om met hun talenten en gaven mee te bouwen aan Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Vladimir Ghika, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Roemenië, door Christus onze Heer.