dinsdag 16 maart 2021

Grote God, Uw Woord ontkiemt waar mensen oprecht zoeken naar zingeving. Wij bidden U in deze tijd van boete en verzoening voor wie in Iran Uw Evangelie in alle voorzichtigheid verkondigen. Wij vragen U: bescherm hen tegen verraad; leg hun overtuigende, wijze en liefdevolle woorden in de mond. Dat zij een inspirerend voorbeeld mogen zijn voor hun landgenoten en dat velen in Iran Jezus Christus omarmen als hun Heiland. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Robert Dalby, priester en martelaar, door Christus onze Heer.