dinsdag 16 februari 2021

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot de volheid van het leven door zichzelf te verloochenen en naar hun naasten om te zien. Wij bidden U vandaag uit dank voor religieuzen in Cuba die het onderwijs aan kinderen en jongeren als taak hebben. Dat zij alle ruimte krijgen van de lokale overheden om deze taak goed te vervullen en dat zij hiervoor ook over voldoende financiën beschikken. Geef hun en hun leerlingen vreugde bij hun lessen en catechese. Door Christus onze Heer.