dinsdag 16 april 2024

Goede God, Uw Zoon Jezus Messias heeft gevraagd dat wij U bidden om werkers voor de oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Egypte. Geef de Egyptische christenen bekwame, moedige en geduldige mannen als herders. Wij bidden U ook voor roepingen tot missiewerk in Egypte. Dat jonge christenen hun talenten en geloof willen inzetten voor de verkondiging van de Blijde Boodschap, digitaal en in levende lijve, onder de Egyptenaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mikel Suma, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.