Goede God, U helpt ons gelukkig te zijn door ons gebed. Wij bidden U daarom voor de machthebbers en militaire leiders van Bangladesh. Dat zij de kracht en waarheid van de Blijde Boodschap leren kennen; dat zij de bewoners in hun land met respect behandelen en hun lichamelijk en geestelijk welzijn bevorderen. Door Christus onze Heer.