Almachtige God, Uw Zoon die verrezen is, heeft beloofd dat Hij bij Zijn Kerk zal zijn voor alle dagen. Wij bidden U, bij deze gedachtenis van Uw martelaressen, voor de vrouwen in Zuid-Afrika die te maken krijgen met misbruik en uitbuiting: om volharding en moed. Dat zij de nabijheid van Jezus Christus ervaren en groeien in geloof en vergevingsgezindheid. Om hoop op een betere toekomst voor alle vrouwen in Zuid-Afrika. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maagden van Orange, door Christus onze Heer.

_x000D_