Goede God, Aan behoeftigen schenkt Gij hoop en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor alle gelovigen over de hele wereld. Dat zij in deze Veertigdagentijd groeien in geloof en in liefde voor U en voor hun naasten. Geef dat zij Uw nabijheid ervaren op hun levensweg en dat zij met vreugde het Paasfeest tegemoet gaan. Door Christus onze Heer.