Heer onze God, U bent een God die Uw goedheid en zorg voor alle mensen, speciaal voor de armen en ontheemden, hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze week U voor alle inwoners van Turkije die in armoede en onwetendheid leven. Geef dat zij het Evangelie leren kennen en uitdragen aan hun naasten. Wij danken U voor de Boodschap van heil en redding die bestemd is voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bernardus en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.