dinsdag 15 september 2020

Barmhartige God, U bent de toeverlaat van mensen in nood. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk in nood in Burkina Faso, waar Christenen steeds vaker het doelwit zijn van onverdraagzaamheid en terreur. Wij vragen U: schenk steeds weer de gaven van Uw heilige Geest aan de gelovigen, opdat zij volharden, trouw blijven aan het ware geloof en zo groeien in liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Smarten, door Christus onze Heer.