dinsdag 15 november 2022 

Eeuwige God, U hebt zich in Christus een volk verzameld uit alle rassen, naties en talen. Wij vragen vandaag dat de verschillende bevolkingsgroepen in de grote steden van Brazilië door de verkondiging van de Kerk leren inzien dat wij allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader, broeders en zusters van elkaar. Om eenheid in verscheidenheid; om vrede en gerechtigheid, speciaal voor hen die getroffen zijn door armoede en onwetendheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Whiting, monnik, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.