dinsdag 15 maart 2022

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U in deze tijd van boete en bekering voor Chinezen die nieuwsgierig zijn naar de Blijde Boodschap. Schenk hun Uw heilige Geest van inzicht en wijsheid. Geef dat zij mensen ontmoeten die hen het geloof van de apostelen doorgeven en uitleggen. Wij bidden dat Gij hun hart ontvankelijk maakt om Uw Woord helder te kunnen verstaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leocritia van Córdoba, religieuze en martelares tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.