dinsdag 15 februari 2022

Genadige en trouwe God, Uw Zoon Jezus Christus genas de zieken met zijn liefdevolle aanraking. Hij opende de ogen van blinden en liet verlamden opstaan en rondlopen. Wij bidden U vandaag voor kinderen in Kenia die getroffen zijn door blindheid, doofheid of ziekte: geef dat zij liefdevolle verzorging ontvangen en uitgroeien tot volwassenen die de komst van Uw Koninkrijk bespoedigen. Door Christus onze Heer.