dinsdag 15 december 2020

God Almachtig, de hemel en de aarde zijn vol van uw glorie. Wij bidden U met groot vertrouwen op deze nieuwe dag op weg naar de Geboorte van de Heer, Jezus Christus. Wij vragen U dat de Komende geboren wordt in het hart van vele jonge Chinezen en dat zij de ene Kerk van Jezus Christus leren kennen en omarmen. Geef dat hun geloof en hun naastenliefde het bestaan van alle Chinezen ten goede veranderen. Door Christus onze Heer.