dinsdag 15 augustus 2023

Schepper God, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus. Op dit hoogfeest ter ere van de heilige maagd Maria vragen wij Uw zegen voor alle moeders overal: om de liefde van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en schone wijsheid van de Goede Boodschap steeds meer ervaren in de zorg voor hun kinderen. Wij bidden dat uw ene Kerk mag groeien in geloof, in liefde, alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.