Almachtige God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U vandaag speciaal voor kinderen die in oorlogsgebieden opgroeien. Geef dat zij de bescherming genieten van Uw engelen, dat zij de zorg en liefde ontvangen die zij nodig hebben en dat zij mogen opgroeien in een betere wereld. Door Christus onze Heer.