Almachtige God, Jezus Christus nodigt alle mensen uit om in liefde en vrede met elkaar te leven. Wij bidden U voor de Christenen in Iran die zoveel te lijden hebben door intimidatie en geweld. Bescherm hen tegen hun vervolgers en leg wijze en geduldige woorden in hun mond. Dat allen die hen horen Uw Zoon zullen loven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van Jezus, kerklerares, door Christus onze Heer.