Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus is geboren uit de heilige Maria, altijd maagd. Hij is de enige weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is de deur naar het eeuwige leven. Wij danken U voor Zijn uitnodiging om, samen met Hem en met onze broeders en zusters, Zijn weg ten leven te volgen. Wij bidden U om de kracht om onze levensweg zonder zelfzucht te bewandelen, maar altijd in liefde voor U en voor al onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.