Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle hulpverleners en verkondigers van het Evangelie in China, speciaal voor de leden van de actieve religieuze congregaties. Beziel hun liefdeswerk met Uw Geest. Schenk hun vreugde en gezondheid naar lichaam en geest. Open de oren van hun landgenoten voor Uw levend Woord, Christus onze Heer.