Goede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U vandaag, op weg naar de Avond van de Martelaren, in het bijzonder voor alle inwoners van Libië, Congo, Laos en Kenia die nieuwsgierig zijn naar het Evangelie van Uw Zoon. Schenk hun Uw Geest. Geef dat zij mensen ontmoeten die hun het geloof van de apostelen doorgeven en uitleggen. Wij bidden dat Gij hun hart zacht maakt om Uw Woord van vrede goed te kunnen verstaan. Door Christus onze Heer.