Barmhartige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Op deze dinsdag bidden wij U voor onze medezusters en medebroeders in het noorden van Irak die verdreven zijn door oorlog en geweld en die zich nu weer vestigen in hun dorpen en steden. Geef dat zij met geloof in Jezus Christus, en met vertrouwen en volharding bouwen aan hun nieuwe toekomst. Door Christus onze Heer.