dinsdag 14 september 2021

Almachtige God, de schande en wreedheid van de kruisdood hebt U omgebogen tot teken van onze verlossing. Op deze feestdag bidden wij voor uw Kerk in nood, die op talloze plekken ernstig vervolgd wordt. Geef dat zij trouw blijft aan uw heilzame Boodschap voor alle mensen. Geef standvastigheid en kracht aan de moedige mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven de Goede Boodschap van Christus´ lijden, sterven en verrijzenis blijven verkondigen. Wij vragen voor hen uw krachtige bescherming. Door Christus onze Heer.