dinsdag 14 mei 2024

Barmhartige God, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, bracht genezing voor de zieken die hij liefdevol toesprak en aanraakte. Wij bidden U in deze Paastijd speciaal voor ernstig zieke kinderen in Egypte. Geef dat zij de medische, spirituele en emotionele zorg ontvangen die zij nodig hebben. Wij danken U voor de inzet van artsen, onderzoekers en verplegers die met veel toewijding zich inzetten voor de gezondheid van deze kwetsbare meisjes en jongens. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matthias, apostel, door Christus onze Heer.