dinsdag 14 juni 2022

Barmhartige God, alleen in Jezus Christus worden al Uw heilsdaden en beloften belichaamd en verwezenlijkt. Hij is de enige weg die leidt naar U, Die onze redding zijt. Wij bidden U op deze feestdag van de heilige Lidwina voor mensen in Egypte die geraakt zijn door Uw Geest en die nu overwegen om het Doopsel en het Vormsel te ontvangen: dat zij kracht bieden tegen de argwaan en intimidatie van hun omgeving. Schenk hen moed en standvastigheid en bescherm hen tegen geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lidwina van Schiedam, door Christus onze Heer.