dinsdag 14 februari 2023

Goede God, U bezielt alle mensen van goede wil en U zegent hun arbeid. Wij vragen Uw zegen ook voor ons op onze eigen levensweg. Geef dat onze wil zich steeds meer schikt naar Uw wil en dat wij een dieper wordende inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Geef dat wij vrucht dragen in ons leven en dat ons gebed voor Uw Kerk in nood de situatie van velen ten goede keert. Behoed ons voor het kwade en doe ons groeien in liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fiorentinus, priester, martelaar tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Maximinianus, door Christus onze Heer.