Heilige God, Uw Zoon Jezus Christus is de enige bron van vrede, heiligheid en leven. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Wij bidden U in dit Paasoctaaf speciaal uit dank voor hen die een verborgen leven leiden in de stilte van de eenzaamheid. Om Uw Paaszegen voor de kluizenaars, kluizenaressen, monniken en monialen die met standvastigheid bidden voor de noden van de wereld en voor de spoedige komst van Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.