God onze Vader, U hebt zich een volk verzameld uit alle rassen, talen en naties. Wij bidden U daarom voor de verschillende rassen en groepen die wonen in de grote steden van Brazilië. Dat zij door de verkondiging van de Kerk leren inzien dat wij allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader, broeders en zusters van elkaar. Om eenheid in verscheidenheid; om vrede en gerechtigheid, speciaal voor hen die getroffen zijn door armoede en onwetendheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas Tavalic en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.