Almachtige God, Jezus Christus is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is de deur naar het eeuwige leven. Wij danken U voor Zijn uitnodiging ten leven. Wij bidden U om de kracht om Hem te volgen op onze levensweg. Geef dat wij deze weg altijd zonder zelfzucht en in liefde voor U en onze naasten bewandelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar, door Christus onze Heer.