Almachtige God, U wilt dat mensen van alle rassen en talen in vrede, veiligheid en vrijheid met elkaar kunnen leven. Wij bidden U voor alle slachtoffers van geweld, onrecht en armoede in de grote steden van Latijns-Amerika. Geef dat de macht van drugsbaronnen wordt gebroken en dat geld en tijd vrijgemaakt wordt om verslaafden te begeleiden naar een leven in ware vrijheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lidwina van Schiedam, door Christus onze Heer.