dinsdag 14 mei 2019

_x000D_

Goede God, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor allen die Hij liefdevol aanraakte. Wij bidden U vandaag om de bekering van alle mensen in Brazilië die anderen moedwillig tot slachtoffer maken door intimidatie, marteling en geweld. Geef dat zij de ernst van hun misdaden onder ogen zien. Geef dat zij berouw tonen en zich bekeren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattias, apostel, door Christus onze Heer.