God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor allen die hij liefdevol aanraakte. Vandaag vragen wij U: zie om naar de families en gezinnen in Haïti die slachtoffer zijn van armoede, geweld en onwetendheid. Geef dat ouders met wijsheid en geduld hun kinderen opvoeden. Geef dat de kinderen voldoende onderwijs en zorg ontvangen en dat zij mogen opgroeien als gezonde en evenwichtige mensen, die een mooie bijdrage kunnen geven aan het leven van alle bewoners van Haïti. Door Christus onze Heer.