God van levenden, U schenkt ons steeds weer nieuwe kansen in het leven. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk in Europa. Geef dat zij in vertrouwen de weg van Uw Zoon blijft volgen en dat zij in de uitdagingen van onze tijd kansen ontdekt. Wij danken U dat wij in Nederland in vrijheid en veiligheid Uw Zoon mogen navolgen en belijden. Geef dat wij vandaag toenemen in geloof en in liefde. Dat ons gebed en onze goede werken vrucht dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa, door Christus onze Heer.