dinsdag 13 oktober 2020

Almachtige God, U heeft zich aan ons geopenbaard in Jezus van Nazareth als een God die ons steeds nabij wil zijn op onze levensweg. Wij bidden U vandaag voor kleine boeren in Ecuador die leven van de opbrengst van hun akkers en dieren. Geef dat zij voldoende verdienen om hun gezinnen te onderhouden, dat de zorgen van elke dag hen niet deprimeren en dat zij dagelijks Uw liefdevolle nabijheid ervaren. Door Christus onze Heer.