dinsdag 13 februari 2024

Almachtige God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen Uw zegen voor de vrouwen in Tanzania die te maken hebben met onrecht, misbruik en uitsluiting. Geef dat zij de Goede Boodschap van Uw Zoon beter leren kennen en uitdragen aan hun gezinnen. Geef dat zij de kans krijgen om mee te bouwen aan Uw Koninkrijk en elke dag weer de kracht ontvangen om te blijven bouwen aan hun eigen toekomst in vrijheid en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Liu Hanzuo, priester, martelaar tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.