dinsdag 13 december 2022 

Genadige God, Uw grote daden van redding en heil worden door de Kerk verkondigd van morgenrood tot avondrood. Wij danken U voor de bisschoppen in Eritrea die, ondanks groot gevaar voor eigen leven, kiezen om op hun plek te blijven en als goede herders voor hun mensen te zorgen. Wij bidden U voor alle inwoners van Eritrea, speciaal in deze Adventstijd voor de weeskinderen. Wees hun steeds nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.