God van ware barmhartigheid, U hebt zich geopenbaard als een God van gerechtigheid voor de armen en gevangenen. Wij bidden U voor allen in Mauritanië die lijden onder onrecht, speciaal voor mensen die in dit land als slaaf gehouden worden. Geef dat de ogen van hun meesters opengaan door het licht van Christus en dat zij inzien dat allen gelijk zijn voor U, goede God. Verlicht het lot van zovele mensen die de vrijheid van Christus niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.