Heer onze God, in de vriendschap van mensen voor elkaar openbaart U zich telkens weer opnieuw. Wij bidden U op deze dinsdag speciaal voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Midden-Amerika. Dat zij de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun verkondiging en liefdeswerk ten goede komen aan de armen en de behoeftigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.